DysfaSing

Musikkterapeut Sunniva Ulstein Kayser ved NKS Olaviken jobber med å utvikle et forskningsprosjekt som tar sikte på å teste effekten av musikkterapi og systematisk vokaltrening som ett forebyggende tiltak mot svelgvansker hos mennesker med Huntington sykdom

Nyere forskning har vist lovende resultater for systematisk bruk av musikalske vokaløvelser og sang som forebygging av svelgvansker hos pasienter med Parkinsons sykdom. Gjennom spesifikke sangøvelser trenes de samme musklene som anvendes i svelgsituasjoner og som svekkes både hos pasienter med Parkinsons sykdom og Huntington sykdom (HS). Gjennom kvalitative målinger har man også sett at dette øker livskvalitet og kan virke forebyggende mot apati og depresjon.

Sunniva Ulstein Kayser arbeider til daglig som musikkterapeut med pasienter med HS sykdom ved vår Nevropsykiatrisk avdeling. I samarbeid med ergoterapeut Linda Lohne Røyseth fra samme avdeling og nevrolog/professor Geir Olve Skeie (HUS/Griegakademiet), samt andre fagpersoner ved NKS Olaviken, jobber Sunniva nå med å utvikle et forskningsprosjekt for å undersøke om pasienter med HS kan få like mye nytte av musikkterapi og systematisk vokaltrening som pasienter med Parkinsons sykdom. En brukerrepresentant vil bli inkludert i prosjektgruppen.

I tillegg til terapiøkter sammen med musikkterapeut, kan Alight-appen (link til Alight) benyttes for trening hjemme. Intervensjonens effekt vil bli målt kvantitativt for livskvalitet, depresjon og svelgmuskulatur. Det vil også bli gjort kvalitative intervjuer av deltagere.


Fant du det du lette etter?