Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

  • Velkommen til Marte Meo konferansen 2020

    Marte Meo filmveiledning er en internasjonal anerkjent veiledningsmetode. Metoden brukes innen ulike fagområder for å styrke kommunikasjon og relasjonen med mennesker med ulike følelsesmessige, kognitive eller sosiale utfordringer.

  • Smitteproblematikk drikkevann – Askøy kommune

    Smitteproblematikk drikkevann – Askøy kommune – hva gjelder for NKS Olaviken?

  • Pakkeforløp og forløpskoordinatorer

    Å være en del av et pakkeforløp vil si at du som pasient får et utrednings- og behandlingsforløp som er helhetlig og uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp innebærer at du som pasient skal få vite hva som skal skje, når og hvem som har ansvaret.