Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

  • Møter eldrebølgen sammen

    Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

  • Pakkeforløp og forløpskoordinatorer

    Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern