Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • Møter eldrebølgen sammen

  Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

 • Olaviken-konferansen 2019

  Tema som tverrfaglige intervensjonsmodell for utfordrende adferd, smerter hos eldre, adferdsaktiviering for eldre med depresjon, hukommelsestimulerende terapi, søvn og døgnrytme i eldre år, seksualitet i alderdommen og pårørendeperspektiver.

 • Pakkeforløp og forløpskoordinatorer

  Å være en del av et pakkeforløp vil si at du som pasient får et utrednings- og behandlingsforløp som er helhetlig og uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp innebærer at du som pasient skal få vite hva som skal skje, når og hvem som har ansvaret.

 • Ola-skolen - Program høst 2019

  Høsten 2019 skal vi holde tre spennende kurs innen: * demens og utfordrende atferd samt angst og depresjon hos eldre * Hukommelsesstimulerende terapi (HST) samt tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens (TID modell)