HELSENORGE

Utviklingsplan 2035


Hvordan skal vi løse fremtidens behov for alderspsykiatriske spesialisthelsetjenester og sikre våre pasienter gode tjenester?Utviklingsplan 2035 skal gi svar på dette. I planen skal vi peke på retningen for utviklingen i sykehuset, frem til 2035.  Alle helseforetak, inkludert NKS Olaviken, skal utarbeide utviklingsplaner som skal beskrive hvordan en kan skape pasientens helsetjeneste gjennom god og framtidsrettet pasientbehandling og god bruk av ressurser.

Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi. Den virker sammen med økonomisk langtidsplan og skal gi samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene.

Gjennom høsten 2021 kommer vi til å legge ut informasjon og oppdateringer om arbeidet med utviklingsplanen her. Planarbeidet skal foregå i åpenhet, og både interne og eksterne interessenter kan bidra med innspill. Dersom du har spørsmål eller innspill til NKS Olavikens utviklingsplan, send gjerne e-post til olaviken (a) olaviken.no , med overskrift «Utviklingsplan 2035»:

Link til Prosjektplan:​ Prosjektplan Utviklingsplan 1.pdf
Fant du det du lette etter?