Organisering

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. 

​Organisasjonskart

orgkart 2020.PNG

Ledergruppen

Frode Wikne
Direktør

Kari Aga
Administrasjonssjef

Minna Hynninen 
Klinikksjef

Kathe Elise Skagen  
Seksjonleder

Kate Myklebust
Seksjonsleder

Margaret Heimli
Avdelingsleder Huntingtonavdelingen


Styret

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er 100% eiet av Bergen sanitetsforening.
Det velges 5 representanter fra eier på generalforsamlingen.
Videre velges 2 representanter og 2 vararepresentanter fra ansatte til styret.

Siste generalforsamling ble avholdt 29.4.2020 og følgende ble valgt:
Ivar Ådlandsvik - leder
Helén Botnevik - nestleder
Frøydis Bruvik
Guri Berg Titlestad
Irene Nygårdssvik
Elisabeth Eliassen- ansatt representant
Anne Sørvig- ansatt representant
Susanne Oppedal -  vara
Nicola Vindenes - vara

Fant du det du lette etter?