Organisering

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. 

​Organisasjonskart

Organisasjonskart

Ledergruppen

Frode Wikne
Direktør

Kari Aga
Administrasjonssjef

Minna Hynninen 
Klinikkleder poliklinikk

Kate Blindheim Myklebust 
Ass. klinikkleder poliklinikk

Sindre Angeltvedt
Klinikkleder døgnavdeling

Kathe Elise Skagen
Ass. klinikkleder døgnavdelingen

Margaret Heimli
Avdelingsleder Huntingtonavdelingen


Styret

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er 100% eiet av Bergen sanitetsforening.
Det velges 5 representanter fra eier på generalforsamlingen.
Videre velges 2 representanter og 2 vararepresentanter fra ansatte til styret.

Siste generalforsamling ble avholdt 26.4.17 og følgende ble valgt:
Ivar Ådlandsvik - leder
Helén Botnevik - nestleder
Inger Turid Tefre
Guri Berg Titlestad
Mads Hagebø
Elisabeth Eliassen- ansatt representant
Bente Fauskanger- ansatt representant
Kate Myklebust vara
Nicola Vindenes - vara

Fant du det du lette etter?