Organisering

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. 

​Organisasjonskart

organisasjonkart 2021.PNG

Ledergruppen

Frode Wikne
Direktør

Kari Aga
Administrasjonssjef

Minna Hynninen 
Klinikksjef

Kathe Elise Skagen  
Seksjonleder

Kate Myklebust
Seksjonsleder

Margaret Heimli
Avdelingsleder Huntingtonavdelingen

Elena Selvåg

Medisinskfaglig rådgiver


Styret

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er 100% eiet av Bergen sanitetsforening.
Det velges 5 representanter fra eier på generalforsamlingen.
Videre velges 2 representanter og 2 vararepresentanter fra ansatte til styret.

Siste generalforsamling ble avholdt 28.4.2021 og følgende ble valgt:

Frøydis Bruvik- leder

Helén Botnevik - nestleder

Guri Berg Titlestad 

Irene Nygårdssvik

Anne Helle-Valle

June Monsen- ansatt representant

Susanne Oppedal- ansatt representant

Anne Sørvig -  vara

Malin Lohne - vara

Fant du det du lette etter?