HELSENORGE

Kommende kurs og konferanser

OLAVIKEN-KONFERANSEN 2022. 

Scandic City Bergen 26. -27. oktober 2022

Program kommer


 

Ola-skolen 2022


  • Hukommelsesstimulerende terapi (HST) 10. mai 2022

HST er gruppebasert behandling for å støtte kognisjon og sosial kommunikasjon hos

personer med demens, som kan gi bedre livskvalitet. Kurset gir kompetanse til å lede

HST grupper, og kan være spesielt relevant for ansatte i dagsentere og omsorgsboliger.

Link til kurset:

Hukommelsestimulerende terapi/ Kognitiv stimuleringsterapi (deltager.no)
 

  • ​Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens (TID-modell) 29.-30.11.2021

Dag1: Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden

Dag 2: Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og utfordrende atferd. En kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1. Kurset ledes av seksjonleder Mona Throndsen og seksjonsleder Linda Lohne.

Se mer her:

TID-kurs-29--30--november.aspx

 

Kursene arrangeres i våre lokaler på Askøy. Følg med på Olavikens hjemmeside www.olaviken.no og på Facebook.

I tillegg tilbyr vi kurs i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk), spisset mot alderspsykiatriske pasienter og personer med demens med utfordrende atferd. Vi kan også tilby skreddersydde undervisningspakker for en eller flere dager. Undervisningen kan tilrettelegges for ulike målgrupper. For mer informasjon, se Undervisningstilbud .

 


 

Fant du det du lette etter?