Forskning og kvalitetsregistre

Samleside for artikler innenfor forskning- og kvalitetsregistre.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til et sykehus, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Forskning og medisinske kvalitetsregistre styrker tilbudet vi kan gi våre pasienter og er derfor naturlige satsingsområder for NKS Olaviken. Som pasient eller pårørende ved NKS Olaviken blir du invitert til å delta i et kvalitetsregister dersom du blir henvist på grunn av kognitive symptomer (poliklinikk; NorKog) eller alderspsykiatriske problemstillinger (døgn; KVALAP). Du kan også få tilbud om å delta i en klinisk studie/ behandlingsstudie.


Fant du det du lette etter?