HELSENORGE

Brighter Age: Alderspsykiatri i nytt lys

Et innovasjonsprosjekt på NKS Olaviken seksjon 2

Finansiert av Helse Vest og NKS Olaviken


Et innovasjonsprosjekt på NKS Olaviken seksjon 2

Finansiert av Helse Vest og NKS Olaviken

Ved seksjon 2 ved NKS Olaviken har vi nå fått installert to rom med døgnrytmelys fra et dansk selskap, Chromawiso. Dette gir oss mulighet til å ta i bruk lysbehandling til våre pasienter, som del av det helhetlige behandlingstilbudet. I innovasjonsprosjektet «Brighter Age» vil vi få erfaring med hvordan døgnrytmelys påvirker våre pasienter (effekt), hvilke pasienter som har nytte av behandlingen og om det er gjennomførbart i praksis. Tilbudet er selvsagt frivillig og kommer i tillegg til standard behandling.

Har du spørsmål? Ta kontakt med

Sykepleier Amalie Langøy amalie.randine.langoy@olaviken.no

Psykolog Sander Lindholm Andersen sander.lindholm.andersen@olaviken.no

Prosjektleder og overlege Line Iden Berge, line.iden.berge@olaviken.no


Informasjonsbrev_BrighterAge.docx

Fant du det du lette etter?