topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Blank  
Blank For pasient/pårørende
Blank For innsøkende instans
Blank Ventetid for poliklinikkutredning
Blank Samhandling med kommunene
Blank Ledige stillinger
Blank Fagstoff
Blank Arkiv

     
   
     
- Vestlandspasienten
Vi vil gjøre det enklere for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du nå sjekke timeavtalene dine og skrive meldinger til avdelinga du har time hos.

Les mer...

     
- Information in english


Les mer...

Information in english
     
- Presentasjoner fra gjennomførte temadager/konferanser


Les mer...

     
- Olaviken fagmagasin 2014


Les mer...

Olaviken fagmagasin 2014

 

 

blankVignett

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.
blank blank
 
Brukermedvirkning ved NKS Olaviken alderspsykiatriske s
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet innenfor psykisk helsearbeid. NKS Olaviken har, som psykiatrisk sykehus, plikt til å involvere brukeren i behandlingen. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Les mer...

 
 
Takk for at du møter
Hvert år er det 82 000 pasienter som ikke møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timer blir endret.

Les mer...

 
 
Vekas Innovasjon i Helse Vest: Demensvennlige butikker
Olavikens prosjekt Demensvennlige butikker og kjøpesenter er presentert som Vekas Innovasjon i Helse Vest.
Les mer...

 
 
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Inflammatoriske markører i schizofreni –spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter.
Les mer...

 
 
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagasin 2016 sendes i disse dager til fastleger og sykehjem i Hordaland og Sogn og fjordane, med fagstoff fra våre behandlingsopplegg og vår fagutvikling.
Her kan hele bladet lastes ned og leses i pdf-format.

Ønsker du fagmagasinet tilsendt i papirformat kan en forespørsel sendes via epost til olaviken(a)olaviken.no

Les mer...

 
blank

 

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank