HELSENORGE

Informasjon om timeavtale og besøk

Alle pasienter kan møte til tildelt time ved vår poliklinikk eller innleggelse i avdeling døgn, med følgende unntak:

Om du har ny-oppståtte symptom på luftveisinfeksjon eller av andre grunner ikke kan møte til timen din, må du gi beskjed så snart som mulig. Du kan melde fra via helsenorge.no eller telefon til avdelingen. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet ditt. Symptom på luftveisinfeksjon kan være snue, feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

Alle pasienter kan møte til tildelt time ved vår poliklinikk eller innleggelse i avdeling døgn, med følgende unntak:

Om du har ny-oppståtte symptom på luftveisinfeksjon eller av andre grunner ikke kan møte til timen din, må du gi beskjed så snart som mulig. Du kan melde fra via helsenorge.no eller telefon til avdelingen. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet ditt. Symptom på luftveisinfeksjon kan være snue, feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

Mu nnbind i offentlige områder 

Bergen og omegnskommunene innførte fredag 19. november  munnbindpåbud på offentlige steder innendørs. Påbudet gjelder fra mandag 22. november. Dette gjelder blant anna kollektivtrafikk, drosjer, butikker og kjøpesenter der det er risiko for at du ikke kan holde en meter avstand. Vi ber derfor om at du bruker munnbind når du kommer til vårt sykehus på Askøy eller poliklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus (også i venterom).  

Følge

Pasienter som har behov for det kan ha med seg 1 person ved polikliniske konsultasjoner eller når de møter til innleggelse.

Besøk

Pasienter som er innlagt på sykehuset kan få besøk, og sykehuset skal legge til rette for dette. Besøkene må avtales på forhånd med seksjonen og som regel benyttes det samtalerom utenfor seksjonen. Det skal ikke være flere enn 2 besøkende om gangen.

Du må være frisk for å komme på besøk og du må følge anbefalingen om å bruke munnbind når du ikke kan holde en meter avstand.

 

Før du kommer på besøk må du gjøre deg kjent med gjeldende regler:

  • Du må ikke komme på besøk om du er i karantene
  • Du må ikke ha nylig oppståtte symptom på luftveisinfeksjon, omgangssyke eller lignende
  • Du må følge vanlige smittevernregler som å ha god handhygiene
  • Du må avtale besøket med seksjonen

Sjå og gjeldande nasjonale reglar på Helsedirektoratet sine nettsider


 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?