Smitteproblematikk drikkevann – Askøy kommune

Smitteproblematikk drikkevann – Askøy kommune – hva gjelder for NKS Olaviken?

·         Olaviken får ikke sitt vann fra Kleppe vannverk og har da  friskt vann i springen

·         Olaviken har gode interne rutiner for både forebygging og håndtering av evt smitte – bevisstheten rundt disse er spesielt skjerpet ifm utbruddet knyttet mot vannkvaliteten

·         Olaviken har oversikt over ansatte som bor i området som får vanntilførsel fra Kleppe vannverk og vurderer fortløpende forebyggende tiltak knyttet til nevnte ansatte

·         Olavikens ansatte som er smittet (pr i dag få) følger eget regime knyttet til prøvetaking og definert karantene før en går tilbake til jobb

·         Olaviken følger situasjonen fortløpende på kommunens informasjonssider

Pasientene ved NKS Olaviken, som er i en spesiell sårbar situasjon pga alder og sykdomssituasjon, skal slik  være trygge ift nevnte pågående smitteproblematikk.

 

FW

Direktør


Fant du det du lette etter?