HELSENORGE

Olaviken-konferansen 2023

I oktober blir det igjen to inspirerende fagdager sentralt i Bergen, for alle som arbeider med eller interesserer seg for eldre og eldrehelse. Det blir også kulturelle innslag med blant demenskoret.

Overordnet tema for årets konferanse er «Nevropsykiatri og eldre». Nevropsykiatri som tverrfaglig fagfelt handler om utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser som i de fleste tilfeller stammer fra en organisk hjernesykdom eller skade. Som fagfelt kombinerer nevropsykiatri organiske/nevrologiske og psykologiske perspektiver på sykdom og helse.


Bilde av ansatte ved Olaviken oppstilt i hagen

Olavikenkonferanse på Scandic Bergen City 25. og 26. oktober 2023.

I oktober blir det igjen to inspirerende fagdager sentralt i Bergen, for alle som arbeider med eller interesserer seg for eldre og eldrehelse. Det blir også kulturelle innslag med blant demenskoret.
Overordnet tema for årets konferanse er «Nevropsykiatri og eldre». Nevropsykiatri som tverrfaglig fagfelt handler om utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser som i de fleste tilfeller stammer fra en organisk hjernesykdom eller skade. Som fagfelt kombinerer nevropsykiatri organiske/nevrologiske og psykologiske perspektiver på sykdom og helse.
Foredragsholdere på konferansen blir blant annet:
Geir Selbæk, alderspsykiater, professor og forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Susanne Hernes, geriater, fagdirektør, førsteamanuensis, Sørlandet sykehus
Geir Olve Skeie, nevrolog og professor, Haukeland Universitetssykehus
Det blir også workshops om:
Demensutredning og diagnostikk
Den gode dialogen med pårørende
Medikamentell behandling av APSD
Møte med aggresjonsproblematikk (MAP)
 Se program og Påmelding her: Program og påmelding


Fant du det du lette etter?