Koronapandemien og NKS Olaviken

Informasjon: Koronapandemien og NKS Olaviken


Våre pasienter er, ut fra alder og sykdomsbilde, i høyrisikogruppen for smitte. På grunn av koronapandemien er det vårt overordnet mål nå å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning og samtidig tilby forsvarlig helsehjelp til våre pasienter.

 Til henviser

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus vurderer vi nye henvisninger som vanlig. På grunn av smittevernhensyn kan vi benytte telefon-/videokonsultasjoner når det er hensiktsmessig, og i enkelte tilfeller kan også hjemmebesøk være et alternativ. Poliklinisk fremmøte eller innleggelse vurderes i enhver sak utfra forventet nytte, alvorlighet av tilstanden og risiko for alvorlig forløp ved eventuell smitte.

Vi svarer telefonhenvendelser raskt og kan bidra med råd til fastleger, tilsynsleger på sykehjem og andre samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi kan også tilby videokonsultasjoner med veiledning for sykehjem.

Pasienter som blir innlagt hos oss fra sykehjem må være testet for covid-19 før innleggelse, og testen skal ikke være eldre enn 3 dager.

Pasienter som kommer hjemmefra bør også testes innen 3 dager før innleggelse. Dersom dette ikke lar seg gjøre, blir pasientene testet hos oss ved innkomst.


Ved spørsmål, ta kontakt tlf 56 15 10 00.

 

Til pasienter og pårørende

Poliklinikk

På grunn av pågående koronapandemi vil det utfra smittevernhensyn tas følgende forhåndsregler før oppmøte på time:

  • Når du møter i poliklinikken vil det bli foretatt en muntlig screening i forhold til koronasymptomer.
  • På grunn av koronapandemien må du/dere holde avstand til andre på poliklinikken.
  • Du skal ikke håndhilse på noen av personalet på poliklinikken.
  • Du må komme til poliklinikken max 10 min før avtalt time og når timen er over må du forlate lokalene så snart du er ferdig.
  • Du/dere vil også bli bedt om desinfisere hendene med håndsprit før og etter timen.
  • Vi begrenser antall pårørende som følger en pasient til poliklinikken til maks. to.

På poliklinikken har vi økt renhold på grunn av smitte. 

På grunn av koronapandemi kan timen bli avlyst på kort varsel.

Ved behov for råd og veiledning før den oppsatte timen kan du kontakte poliklinikken på telefon: 55 381880.

 

Døgnpostene

I denne fasen av pandemien er det ønskelig å åpne opp for besøk fra pårørende på Olaviken. Dette vil gjelde f.om. 29.05.20 og inntil videre. Selv om vi åpner opp for mer besøkende må vi også ivareta smittevernhensyn på sykehuset og vil derfor ta enkelte forhåndsregler og opprettholde en viss form for besøkskontroll. Derfor må alle besøk på Olaviken avtales på telefon med sykehuset på forhånd, tlf 56 15 10 00.

 


Fant du det du lette etter?