Koronapandemien og NKS Olaviken

Informasjon: Koronapandemien og NKS Olaviken


Våre pasienter er, ut fra alder og sykdomsbilde, i høyrisikogruppen for smitte. På grunn av koronapandemien er det vårt overordnet mål nå å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning og samtidig tilby forsvarlig helsehjelp til våre pasienter.

 Til henviser

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus vurderer vi nye henvisninger som vanlig. På grunn av smittevernhensyn benytter vi oss av telefon-/videokonsultasjoner når det er hensiktsmessig, og i enkelte tilfeller kan også hjemmebesøk være et alternativ. Poliklinisk fremmøte eller innleggelse vurderes i enhver sak utfra forventet nytte, alvorlighet av tilstanden og risiko for alvorlig forløp ved eventuell smitte. For noen pasienter blir oppstart av utredning og behandling utsatt inntil videre, men ofte vil vi likevel kunne bistå med råd eller gjennomføre noe av kartleggingen i telefon. 

Vi svarer telefonhenvendelser raskt og kan bidra med råd til fastleger, tilsynsleger på sykehjem og andre samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi kan også tilby videokonsultasjoner med veiledning for sykehjem.

Ved spørsmål, ta kontakt tlf 56 15 10 00.

 

Til pasienter og pårørende

Poliklinikk

Våre behandlere kontakter pasienter i poliklinisk behandling for å gjøre nærmere avtaler om utredning eller behandling. Når det ikke er nødvendig med fremmøte i poliklinikken, avklarer vi behov og muligheter for telefonisk oppfølging eller hjemmebesøk.

Vi begrenser antall pårørende som følger en pasient til poliklinikken til maks. to. Vi ber om at dere ikke møter i poliklinikken tidligere enn fem minutter før timeavtalen, og at dere ikke oppholder dere i poliklinikken/på Haraldsplass etter at konsultasjonen er ferdig. Ved ankomst, ta heisen til 4. etasje fra hovedinngangen. Derfra er det skilter som viser veien til Olavikens poliklinikk. Hold avstand og bruk spritdispensere for god håndhygiene!

Har du spørsmål kan du ringe poliklinikken, tlf 55 38 18 80, mellom kl 8 og 15.

Døgnpostene

For å redusere smitterisikoen er døgnpostene stengt for besøkende. Vi har nettbrett i alle poster som kan benyttes for Skype-samtaler med inneliggende pasienter.

Utfra forhåndsregler vi må ta for å forebygge smitte kan vi ikke ta imot gjenstander som konfekt, blomster, bøker, kort etc inn i postene. Dersom det gjelder nødvendighetsartikler eller gjenstander som kan benyttes som en del av behandlingen (eks. fotoalbum) kan disse tas imot etter avtale. Vi vil også vaske klær på sykehuset. Det vil si at klær leveres ikke inn/ut for vask/bytte.

Har du spørsmål kan du ringe døgnpostene, tlf 56 15 10 00 .

 


Fant du det du lette etter?