Invitasjon til kurs om Hukommelsesstimulerende terapi – HST

Kurset 11.mai er avlyst , nytt kurs blir satt opp til høsten

Vil du lære et nytt aktivitets- og behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt/demens?

Invitasjon til å delta på dagskurs om

Hukommelsesstimulerende terapi – HST

Nytt kurs til høsten. 


HST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. HST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

Dagskurset retter seg mot helsepersonell som har god kjennskap til personer med demens, og som ønsker å dyktiggjøre seg som gruppeledere i HST. Dagsseminaret har fokus på praktisk gjennomføring av HST, som består av 14 gruppesesjoner med demens/kognitiv svikt. HST kan inngå som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenteret/institusjonen. Kurset baserer seg på boken: Hukommelsesstimulerende terapi, utgitt av Universitetsforlaget i 2018. Boken inngår i kursmateriellet.

HST kan gjennomføres av alle som arbeider med personer med demens; omsorgsarbeidere, miljøpersonale, aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer. Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling som melder seg til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter. Etter gjennomgått dagskurs får deltakerne kursbevis fra Aldring og helse.

Aldring og helse vil arrangere årlige erfaringsseminar, der alle som har gjennomgått gruppeleder-opplæringen får invitasjon til erfaringsutveksling og oppdatering av ny kunnskap på området. 

Dag og tid: 11.5.2020 Avlyst, ny dato til høsten

Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal, møterom "Josefine" 

Kursansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med NKS Olaviken.

Pris: 1000 kr, prisen inkluderer boken og lunsj. Boken sendes i forkant av kurset til deltagere som er påmeldt innen 1. mai. Deltagere som melder seg på etter 1. mai, får boken på kursdagen.

Velkommen på HST-kurs der du kan lære en metode for å stimulere hukommelse og kognisjon hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.


Fant du det du lette etter?