Marte Meo konferansen 2020 er avlyst

Marte Meo filmveiledning er en internasjonal anerkjent veiledningsmetode. Metoden brukes innen ulike fagområder for å styrke kommunikasjon og relasjonen med mennesker med ulike følelsesmessige, kognitive eller sosiale utfordringer.


I Norge har metoden vært i bruk siden 90 tallet og innen demens siden år 2000. Konferansen presenterer hvordan Marte Meo anvendes innen demensomsorgen.  Det vises film med eksempler på ulike Marte Meo satsinger i Norge. Maria Aarts, grunnleggeren av Marte Meo metoden, presenterer film og erfaringer fra samarbeid med pårørende og viktige elementer i samspill med personer med demens.

Program 2020 pr 23 sept 2019.pdf


Fant du det du lette etter?