HELSENORGE

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

 Kurset er lagt opp over tre dager med overnatting. Kurset arrangeres over hele landet og administreres av nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. NKS Olaviken arrangerer kurs i vår region sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

Gjennom demensplanarbeidet arrangeres seks årlige kurs i alle landets helseregioner. Egenandel er kr. 1000 per «par» for kost og losji og kr. 1000 per «par» for reiseutgifter. Utgifter til kurs, opphold og reise som overskrider egenandelsbeløpene, dekkes av en tilskuddsordning. Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell i samarbeid med frivillige fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med

Fagansvarlig Solgunn E. Knardal

solgunn.elisabeth.knardal@olaviken.no

56 15 10 22 (00)

Fant du det du lette etter?