Gruppebehandling og - tilbud til pasienter og pårørende

Hukommelsesstimulerende terapi

Vi arrangerer grupper i Hukommelsesstimulerende terapi 

brosjyre:  Hukommelsesstimulerende terapi brosjyre.pdf


Prosessgruppe: 

Olaviken poliklinikk tilbyr gruppeterapi for pasienter med hovedsakelig angst- eller depressive lidelser. Det er fortløpende inntak til prosessgruppen og ukentlige gruppesesjoner. For mange pasienter er prosessgruppen et oppfølgingstilbud i ledd av tilbakefallsforbygging etter utskrivning fra døgnposten, men også andre som kan nyttegjøre seg av gruppeterapi kan inkluderes. Deltakerne har ingen eller mild kognitiv svikt. Ved oppstart i gruppen setter hver pasient opp individuelle mål i samråd med gruppelederne. Pasienten arbeider deretter mot målene gjennom samspillet med de andre i gruppen. Tidspunkt for avslutning i gruppen er ikke fastsatt, men besluttes etter individuelle behov.

 Grunntanken bak gruppeterapi er at mange av våre vansker, men også mulighet til endring, oppstår i relasjon til andre mennesker. Vi benytter betegnelsen prosessgruppe fordi det er fokus på å oppdage egne reaksjonsmønstre i en her-og-nå situasjon i møte med andre mennesker, som over tid kan bidra til forandring og utvikling. En slik prosess krever et miljø preget av trygghet og åpenhet. Gjennom aktiv deltakelse og ærlige tilbakemeldinger fra medpasienter kan pasienten lære seg selv bedre å kjenne. Det kan sies at gruppeterapien styrker pasientens evne til å seg selv utenfra og andre innenfra. Aktiv deltakelse gir best utbytte av behandlingen. Terapiformen kan være krevende, men har for noen god effekt. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi underligger det terapeutiske arbeidet gjennom fokus på bevisstgjøring av sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd.

Undervisnings- og samtalegrupper for pårørende:

Tema for gruppene
* Hva er depresjon?
* Hva er angst? 
* Hva kjennetegner angst/depresjon blant eldre?
* Hva kan du som pårørende bidra med?
* Hvordan oppnå balanse mellom det å gi støtte til pasienten og å ta hensyn til egne behov. 
Tidligere deltagere har gitt positive tilbakemeldinger om gruppene. 
Det legges opp til tre møter for hver pårørende, oppstart når som helst i forløpet.
Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning. 
Samlingene skal holdes på Olaviken ca. hver tredje uke kl. 18.00-19.30.
Fant du det du lette etter?