Ola-skolen 2019

Her finner oversikt over årets tilbud fra Ola-skolen.

Her er programmet til Ola-skolen 11. og 12. november. 

Dag 1: Demens kl 9-15                                                                    Foreleser
 

9-9.45             Demens: Sykdomslære og ulike demenstyper  Martin Krooni

10-10.45         Demens: Sykdomslære og ulike demenstyper   Martin Krooni

11-11.45         APSD og utfordrende atferd                             Else Wilhelmsen

11.45 - 12.15    Lunsj ,det blir servert en enkel lunsj

12.15-13      Kommunikasjon med personer med demens   Else Wilhelmsen

13.15-14      Personsentrert omsorg & miljøterapi               Mona Throndsen

14.15-15      Personsentrert omsorg & miljøterapi               Mona Throndsen

 
Dag 2: Angst og depresjon hos eldre kl 9-15
 

9-9.45             Angst, depresjon og forståelsesmodeller           Nikita Løyland

10-10.45         Angst, depresjon og forståelsesmodeller           Nikita Løyland

11-11.45         Kartlegging                                                               Nikita Løyland

 11.45 - 12.15   Lunsj, det blir servert en enkel lunsj

12.15-13         Miljøbehandling – Aktivitet                            Synnøve Kolstad/                                                                                                       Elisabeth Eliassen

13.15-14         Medikamentell behandling                            Line Iden Berge

14.15-15         Miljøbehandling – Musikk                               Solgunn Knardal

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten, og er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. 

Undervisere er leger, psykologer og sykepleiere som arbeider på Olaviken. Man kan velge å delta begge dager eller bare en av dagene. Pris: 500 kr pr dag. 

Presentasjonen blir tilgjengelig noen dager i forkant.

Det blir servert en enkel lunsj. Husk å gi beskjed om du har noen allergier. 
 

Påmelding trykk her


Her kan du melde deg på Ola-skolen 9. og 10. desember

Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens (TIDmodell) 

Dag1: Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden  

Dag 2: Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte 

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og utfordrende atferd. 

En kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1. 

Kurset ledes av psykiatrisk sykepleier Mona Throndsen og psykiatrisk sykepleier Kate Myklebust. 

Pris: 500 kr for dag 1, 300 kr for dag 2 (halvdag)

Påmelding her


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.