Kurs om Hukommelsesstimulerende terapi – HST 31. august 2020

Vil du lære et nytt aktivitets- og behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt/demens?

Hukommelsesstimulerende terapi – HSTDagskurset retter seg mot helsepersonell som har god kjennskap til personer med demens, og som ønsker å dyktiggjøre seg som gruppeledere i HST. Dagsseminaret har fokus på praktisk gjennomføring av HST, som består av 14 gruppesesjoner med demens/kognitiv svikt. HST kan inngå som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenteret/institusjonen. Kurset baserer seg på boken: Hukommelsesstimulerende terapi, utgitt av Universitetsforlaget i 2018. Boken inngår i kursmateriellet.

HST kan gjennomføres av alle som arbeider med personer med demens; omsorgsarbeidere, miljøpersonale, aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer. Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling som melder seg til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter. Etter gjennomgått dagskurs får deltakerne kursbevis fra Aldring og helse.

Aldring og helse vil arrangere årlige erfaringsseminar, der alle som har gjennomgått gruppeleder-opplæringen får invitasjon til erfaringsutveksling og oppdatering av ny kunnskap på området.

Dag og tid: 31.8.20

Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal, møterom «Josefine

Kursansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med NKS Olaviken.

Pris: 1000 kr, prisen inkluderer boken og lunsj. Boken sendes i forkant av kurset til deltagere som er påmeldt innen 1. august. Deltagere som melder seg på etter 1. august, får boken på kursdagen.

Velkommen på HST-kurs der du kan lære en metode for å stimulere hukommelse og kognisjon hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

påmelding herFant du det du lette etter?