Musikkterapiprosjekt- fortsatt ledige plasser.

NKS Olaviken og Universitetet i Bergen søker deltagere til et forskningsprosjekt der vi tilbyr gratis musikkterapi til personer med demens sammen med en pårørende. For å delta i prosjektet må man bo hjemme eller i omsorgsbolig. Man må bo i Bergen, Askøy eller Fjell kommune. En musikkterapeut kommer hjem til deltagerne i 10 uker. Pårørende skal være med på timene, og de vil få opplæring i hvordan de kan bruke musikk sammen mellom timene. Vi ønsker å finne ut mer om musikk kan gi bedre livskvalitet og gi positive følelser, om det kan hjelpe på psykiske symptomer og belastningen det kan være å leve med en demenssykdom. For å finne ut mer om dette vil den første, femte og tiende musikkterapitimen filmes. I tillegg kartlegger vi symptomer før og etter musikkterapitimen. Forskningsprosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite for Medisinsk og Helsefaglig forskning (REK 2016/1374)

For å delta i prosjektet må man være henvist til NKS Olaviken Alderspsykiatriske poliklinikk. Informasjon til henvisende lege står under.

Informasjon til henvisende lege:

For å delta i forskningsprosjektet og motta behandlingstilbudet må personen være henvist til oss. Henvisning merkes med «musikkterapiprosjekt».

Henvisningen må inneholde informasjon om demensdiagnose og oppdatert medikamentoversikt. Vi ønsker også gjerne oversikt over psykisk og somatisk sykehistorie og eventuell beskrivelse av MR cerebri. 

Inklusjonskriterier:

  • Demens ved Alzheimer sykdom, Vaskulær demens, demens ved Lewy legemer, demens ved Parkinson sykdom. Vi kan også utrede ved uavklart demenstilstand.
  • Hjemmeboende eller i omsorgsbolig, med en pårørende som ønsker å delta
  • Bruk av psykofarmaka er planlagt å være stabil i tiden fremover
  • Ikke aktiv alvorlig psykose eller alvorlig suicidalitet
  • Ikke komorbid diagnose innenfor bipolar lidelse, schizofreni eller andre psykoselidelser

Henvisning sendes elektronisk eller pr post til NKS Olaviken Alderspsykiatriske poliklinikk Postboks 6165 5829 Bergen

Brosjyre forskningsprosjekt musikkterapi.pdf

Fant du det du lette etter?