Inflammatoriske markører i schizofreni–spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter

Inflammatoriske markører

Farivar Fathian ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus sin poliklinikk er spesialist i psykiatri og allmennmedisin. Nå kombinerer hun arbeid som overlege ved poliklinikken og et doktorgradsprosjekt. Fathian forsker på sammenhengen mellom inflammasjon og kognitiv dysfunksjon i pasienter med psykose.

Tradisjonelt har symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger vært sett på som hovedsymptomene på schizofreni. I løpet av det siste tiåret har derimot kognitiv dysfunksjon blitt betegnet som kjernesymptom på denne sykdommen, og man har også sett på hvordan immunsystemet med inflammatoriske prosesser har betydning for kognitiv dysfunksjon hos pasienter med psykose, men også andre tilstander som blant annet Alzheimers sykdom. Ved å kunne påvise en slik sammenheng, kan man forhåpentligvis også finne nye behandlingsmuligheter.


Fathians doktorgradsprosjekt er en del av Helse Bergen sitt Psykoseprosjekt 2/ Best Intro som sammenligner tre ulike antipsykotika med 12 måneder oppfølging. I prosjektet vil Fathian delta i inklusjon og oppfølging av pasienter, samle inn, håndtere og analysere data og også ha tilgang til datamateriale som har vært samlet inn siden 2012.
Prosjektet forventer å finne forskjeller mellom antipsykotiske medikamenter i forhold til endring av markørenes nivå. Pasientene vil gå gjennom kliniske og nevropsykologiske undersøkelser, bildediagnostikk og blodprøver. Gjennom langtidsstudier kan man se om det er sammenheng mellom inflammatoriske markører og kognitiv funksjon i en representativ gruppe av pasienter med psykose. 

Fant du det du lette etter?