HELSENORGE

Hva er viktig for deg?

Samarbeid mellom NKS Olaviken og Senter for Alders og Sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen i prosjektet LIVE@home.path

Overlege Line Iden Berge ved Olaviken sin poliklinikk startet i januar 2019 som 50% postdoktor tilknyttet LIVE@home.path studien ved Senter for Alders og Sykehjemedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen (UiB). Studien vil gå over 2 år og rekruttere ca 300 hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste pårørende i Bergen, Bærum og Kristiansand for å undersøke effekten av en kompleks intervensjon. Målet er at personer med demens kan bo lengre og sikrere hjemme, samtidig som belastningen til de pårørende minker.

 

Intervensjonen leveres i hovedsak via en personlig koordinator som følger familien tett i 6 måneder. Familiene vil få tilbud om et undervisningsprogram ved bl a de lokale Lærings- og Mestringssentrene, systematisk medikamentgjennomgang hos fastlege, kartlegging av og tilbud om velferdsteknologi (for eksempel GPS, døralarmer og kommunikasjonsplattformer), samt tilbud om kontakt med en frivillig. Dersom intervensjonen viser seg å være nyttig, kan vellykket implementering i kommunene bidra til at flere personer med demens kan bo hjemme lengre, med mindre belastning for pårørende og med stor samfunnsøkonomisk nytte.

 

Alight-appen (link til Alight) vil bli inkludert i tilbud om velferdsteknologi for et utvalg i Bergen, som en del av postdoktor –prosjektet til Line Iden Berge.


Fant du det du lette etter?