Hva er viktig for deg?

Samarbeid mellom NKS Olaviken og Senter for Alders og Sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen i prosjektet LIVE@home.path

Overlege Line Iden Berge ved Olaviken sin poliklinikk startet i januar 2019 som 50% postdoktor tilknyttet LIVE@home.path studien ved Senter for Alders og Sykehjemedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen (UiB). Studien vil gå over 2 år og rekruttere ca 300 hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste pårørende i Bergen, Bærum og Kristiansand for å undersøke effekten av en kompleks intervensjon. Målet er at personer med demens kan bo lengre og sikrere hjemme, samtidig som belastningen til de pårørende minker.

 

Intervensjonen leveres i hovedsak via en personlig koordinator som følger familien tett i 6 måneder. Familiene vil få tilbud om et undervisningsprogram ved bl a de lokale Lærings- og Mestringssentrene, systematisk medikamentgjennomgang hos fastlege, kartlegging av og tilbud om velferdsteknologi (for eksempel GPS, døralarmer og kommunikasjonsplattformer), samt tilbud om kontakt med en frivillig. Dersom intervensjonen viser seg å være nyttig, kan vellykket implementering i kommunene bidra til at flere personer med demens kan bo hjemme lengre, med mindre belastning for pårørende og med stor samfunnsøkonomisk nytte.

 

Alight-appen (link til Alight) vil bli inkludert i tilbud om velferdsteknologi for et utvalg i Bergen, som en del av postdoktor –prosjektet til Line Iden Berge.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.