Prosjektsamarbeid med avdeling for rusmedisin

Problematisk bruk av vanedannende legemidler

– Samarbeid med Avdeling for rusmedisin (Helse Bergen)


De seinere år har det vært økt fokus på de skadelige konsekvensene av langvarig bruk av vanedannende legemidler mot angst, søvnproblemer og smerter.  Helsemyndighetene har spesielt gitt uttrykk for bekymring for den relativt høye bruken av slike legemidler blant eldre. Ved sammensatte tilstandsbilder som inkluderer kognitive, psykiske, somatiske og avhengighetsrelaterte symptomer og lidelser hos eldre vil det i mange tilfeller være nødvendig med tverrfaglige vurderinger og samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter. Per i dag eksisterer det ikke gode arbeidsmodeller eller rutiner for slikt samarbeid.

Fagpersoner ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og ved Avdeling for rusmedisin har gått sammen for å forbedre samarbeidet og å tilby pasientene helsehjelp av høy kvalitet. Fra høsten 2019 vil vi prøve ut en modell hvor vi samarbeider med fastlegene for å tilby utredning og behandling for personer som er 50 år eller eldre og har problematisk bruk og/eller avhengighet av vanedannende legemidler. Vi vil etablere kontakt med pasientene på fastlegekontor, for å gjøre terskelen til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten lavere. Det vil bli laget en individuelt tilpasset nedtrappingsplan for pasientene, og både Olaviken og Avdeling for rusmedisin vil bidra til utredning og behandling.

Hovedmålet med prosjektet er å teste samarbeidsmodellen som kan bidra til mer helhetlige og sammenhengende helsehjelp for pasienter med sammensatte tilstander. Som et delmål ønsker vi å øke kunnskapen om alderspsykiatri og rus og avhengighetsproblemer blant eldre ved de respektive institusjonene, og bidra til kompetansebygging i kommunehelsetjenesten.


Fant du det du lette etter?