Min musikalske livshistorie

Musikkterapeutisk tjenesteutvikling og terapeutisk opplevelsesteknologi for hjemmeboende eldre med kognitiv svikt eller demens.

Gode overganger fra sykehus til hjemmet

En stor utfordring innen psykisk helsearbeid er overgangen fra å være til behandling på en institusjon til hverdagen utenfor institusjonen. Særlig eldre med demens kan ha store utfordringer med å vedlikeholde den positive utviklingen som de har opplevd under innleggelse i psykisk helsevern uten tilstrekkelig oppfølging. I kommunene i regionen finnes det foreløpig ikke musikkterapeuter som arbeider med hjemmeboende eldre. Det er behov for å utvikle løsninger og behandlingsmodeller som kan bidra til større grad av kontinuitet og overføring av behandling fra institusjon til hjemmet.

Applikasjon for nettbrett

Vi ønsker å lage en applikasjon som kan brukes av hjemmeboende eldre med mild kognitiv svikt eller mild til moderat demens for «min musikalske livshistorie». Applikasjonen kan brukes på nettbrett, og brukeren kan trykke på gjenkjennelige symboler for å starte musikk og bilder fra ulike livsfaser. Musikkterapeuten tilpasser innholdet basert på en kartlegging under innleggelse, og lager en plan for bruk av applikasjonen hjemme. Det legges vekt på at brukeren og pårørende kan bruke applikasjonen sammen for positive, felles opplevelser. Applikasjonen vil kunne bidra til at flere kan få nytte av de tilgjengelige musikkterapeutressursene, og på en slik måte også være et element i mer helhetlige behandlings- og forebyggingstiltak for å redusere tilbakefall og støtte brukerne i å bo hjemme så lenge som mulig.

Finansiering og prosjektgruppe

Prosjektet er finansiert av Innovansjonsmidler fra Helse Vest og Helseprosjekt –midler fra Extra-stiftelsen.
Prosjektet er forankret i NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.
Prosjektgruppen fra Olaviken samarbeider med Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Universitetet i Bergen, Lindås kommune, Bergen Teknologioverføring og Soundio AS for å utvikle konseptet og teste en prototype av applikasjonen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.