Alight

Musikkterapeutisk opplevelsesteknologi for eldre med kognitiv svikt eller psykisk plager

I NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er musikkterapi en viktig del av den tverrfaglige behandlingen for eldre med psykiske lidelser og/eller demens. En ser tydelig nytteverdien av musikkterapi som verktøy for å stimulere mestring, sosial deltakelse og positive relasjonelle opplevelser, og pasientene rapporterer også økt trivsel, motivasjon og mestring. Verdien av behandling under innleggelse er likevel begrenset uten adekvat overføring til hjemmet etter utskrivelsen. Derfor trengs det løsninger som kan bidra til større grad av kontinuitet og overføring av behandling fra institusjon til hjemmet.

 

Siden høst 2017 har vi samarbeidet med Soundio AS for å utvikle og teste en prototype for en applikasjon som kan brukes på nettbrett. Erfaringer fra testfasen peker i retning av to ulike bruksområder for applikasjonen med eldre/alderspsykiatriske pasienter:

 

1)      Et terapeutisk verktøy eller hjelpemiddel, som kan støtte pasientens egen mestring av psykiske symptomer. En aktuell målgruppe er hjemmeboende eldre med psykiske lidelser.

 

2)      Et relasjonelt verktøy for å støtte samspill mellom pasienten og pårørende/omsorgsgivere. Aktuelle målgrupper er personer med demens og andre nevropsykiatriske lidelser.

 

Det arbeides nå for å teste appen videre i to studier, som en «musikalsk minnebok» for hjemmeboende med demens i Live@home.path studien (link til studien) og som et terapeutisk hjelpemiddel for hjemmeboende med Huntingtons sykdom i DysfaSing –studien (link til studien).


Fant du det du lette etter?