Helsenorge

Legemidler hos eldre

Mange eldre har flere kroniske lidelser og bruker derfor mange medisiner. Legemidler kan være svært nyttige, men et høyt legemiddelforbruk øker også risikoen for farlige eller ubehagelige bivirkninger.

Innledning

Best mulig tilpasning av den samlede legemiddelbehandlingen er viktig, slik at den passer til din tilstand. Legemiddelkombinasjonen bør «skreddersys», slik at den gir best mulig effekt og minst mulig risiko for bivirkninger for deg.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før du kommer til oss er det fint om du har med en oversikt over

  • hvor godt du spiser og drikker
  • hvilke medisiner du tar og hva de er gitt for
  • hvor fysisk aktiv du er, går tur, trimmer, trener styrke osv
  • om du får hjelp til å ta riktig mengde medisin eller om du styrer dette selv
  • hvordan du har det med søvn, hvile og aktivitet som engasjerer tankevirksomheten din.

Under

Du blir grundig undersøkt av lege som er spesialist i geriatri (eldres sykdommer). Legen går også grundig gjennom medisinlisten sammen med deg. En sykepleier tar blodprøver og EKG (hjerteprøve) av deg, veier deg og gjør noen enkle hukommelsestester. Resultatet kan bli at vi gir råd om å ta bort noen medisiner, erstatte dem med andre, gi råd om kosthold og fysisk aktivitet og en rekke andre ting. All behandling hos oss blir tilpasset deg og dine behov ut fra vår medisinske vurdering.

Dersom vi fjerner eller bytter ut noen medisiner, kan det være at du opplever ubehag den første tiden. Vi, fastlege, hjemmetjeneste eller andre følger deg ekstra nøye opp i en slik periode. Målet er at du ikke skal ha ubehag av de endringer vi har anbefalt for deg.

Første gang du er hos oss kan det hende det tar litt tid, inntil et par timer. Hvis du kommer tilbake til kontroll, tar det kortere tid.

 

Etter

Kanskje må du komme tilbake til oss for kontroll og oppfølging. Noen ganger kan fastlegen følge deg opp. Dette får du en klar beskjed om før du reiser fra oss.

 

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner

Bruk av for mange medisiner - polyfarmasi - kan bety ekstra problemer med bivirkninger og uheldige effekter. Tar du mange medisiner, øker dessuten risikoen for at det kan bli kluss med hva du tar når og hvor mye.

Bivirkninger av medisiner kan fort forveksles med andre sykdommer. Noen opplever forvirring, faller, får urinlekkasje, uønsket avføring og annet. Det kan føre til at legen skriver ut enda mer medisin til deg.

Forholdsregler

Det er viktig at du er nøye med å følge de medisinendringene som blir foreslått.
Etter at du har vært hos oss er det viktig at du kontakter fastlegen dersom det skulle oppstå nye symptomer.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?