Pakkeforløp og forløpskoordinatorer

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern

Fra 1. januar 2019 vil alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og får rett til nødvendig helsehjelp, bli omfattet av et pakkeforløp.

Å være en del av et pakkeforløp vil si at du som pasient får et utrednings- og behandlingsforløp som er helhetlig og uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp innebærer at du som pasient skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret.

Forløpskoordinator

Når du er i et pakkeforløp, får du en forløpskoordinator. Forløpskoordinator vil være en kontaktperson for deg og eventuelt for dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i forløpet ditt. Koordinatoren skal sørge for at du unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen din.

Forløpskoordinatorene ved Olaviken er:

Lisbeth B Johansen (poliklinikken), tlf 55 38 18 10 og

Ann Kristin Dvergsdal (døgnpostene), tlf 56 15 10 02

Ta gjerne kontakt med dem hvis du vil ha mer informasjon om pakkeforløp.

Fant du det du lette etter?