HELSENORGE

Brukermedvirkning

Som pasient eller pårørende har du rett til å medvirke i valg av undersøkelse, behandling eller tjenestetilbud. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. 

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med pasienten eller brukeren. Det skal legges stor vekt på pasientens eller brukerens synspunkter når helsetjenestetilbud utformes. Målet er at pasienten eller brukeren skal få et godt tilbud, som er tilpasset deres behov.

Som pasient har du rett til nødvendig informasjon om din helsetilstand og tjenestetilbud for å kunne medvirke, blant annet i forhold til:

·       Fastsettelse av mål for utredning eller behandling

·       Valg av behandlingsmetode

Retten til brukermedvirkning gjelder kun for tjenestetilbud som er tilgjengelig og blir ansett som faglig forsvarlig.

Les mer om brukermedvirkning:

Brukermedvirkning - helsenorge.no


Fant du det du lette etter?