HELSENORGE

Hukommelsesklinikk

Hukommelsesklinikken er et tilbud for voksne under 70 år som ønsker utredning på grunn av vansker med hukommelsen eller andre kognitive funksjoner. I hukommelsesklinikken blir en undersøkt av en nevrolog, nevropsykolog og sykepleier, og vi har en psykiater som kan benyttes ved behov. Etter utredningen planlegger vi oppfølgingen sammen med den enkelte pasient. Vi kan være et samarbeidsledd mellom pasient og kommunehelsetjenesten der det trengs, eller delta i møter med NAV. Vi kan også tilby støttesamtaler eller psykoterapi,  et gruppebasert tilbud med hukommelsesstimulerende terapi, eller deltagelse i behandlingsstudier.


Fant du det du lette etter?