HELSENORGE

Ambulant virksomhet

Ambulant virksomhet betyr at fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten utreder pasienten der den bor. Dette skjer i de tilfeller hvor pasienten er så alvorlig psykisk syk eller fysisk svekket at en time ved poliklinikken ikke lar seg gjennomføre. 

Ambulant virksomhet gjelder særlig pasienter med demenssykdom og psykiske og/eller atferdsmessige tilleggssymptomer, og som bor i eget hjem, på sykehjem eller i bofellesskap med tilsyn av helsepersonell.

I utredningen brukes det standardiserte og anbefalte utrednings- og kartleggingsinstrumenter. Vi innhenter også opplysninger fra personalet på sykehjem/bofellesskap/hjemmesykepleie og fra pårørende når det er mulig.

Anbefalinger om tiltak blir sendt til legen som har sendt henvisningen. Personalgruppen på sykehjemmet/bofelleskapet/hjemmesykepleie kan få tilbud om faglig veiledning. 


Les om vårt tilbud intensiv ambulant team under.


Intensivt ambulant team( IAT) er ikke operativ i perioden 23. juni til 21. august 2023.

Olaviken poliklinikk tilbyr gjennom hele året ambulante tjenester, men disse har noe lenger responstid.

Fant du det du lette etter?