HELSENORGE

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Ved alderspsykiatrisk poliklinikk utreder vi tilstander der det er mistanke om demens. Vi tilbyr også undersøkelse og behandling av eldre med nyoppståtte psykiatriske sykdommer.  


Poliklinikken har lokaler på Haraldsplass Diakonale sykehus i 7. etg. Vanligvis skjer utredningen her, men noen ganger gjør vi utredningen i pasientenes hjem eller i institusjonen pasienten oppholder seg.
Utredningen skjer oftest i et tverrfaglig team der lege og/eller psykolog og sykepleier inngår.
Etter utredningen får pasient og pårørende muntlig tilbakemelding om resultatet. Skriftlig informasjon sendes til henvisende lege.
Vi gir også oppfølging og behandling til eldre med kompliserte tilstander, hvor psykiske plager og/eller kognitiv svikt er en del av tilstandsbildet.
Ved alderspsykiatrisk poliklinikk tilbyr vi også gruppeterapi for pasienter med hovedsakelig angst- eller depressive lidelser (link til «prosessgruppe»). Her får pasientene mulighet til å dele erfaringer, oppleve at de ikke er alene om sine utfordringer og utvikle seg selv i relasjon til andre.
Vi samarbeider som oftest tett med pårørende i forbindelse med utredning og behandling, og kan også tilby pårørendesamtaler.
For eldre som er beboere på sykehjem kan behandlingen bestå av råd og veiledning til helsepersonell (Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens, Marte Meo).

Fant du det du lette etter?