HELSENORGE

Post 2 og 3

Post 2 har plass til 6 pasienter og post 3 har plass til 9 pasienter. Postene er spesialisert på utredning og behandling av demenslidelser, alvorlige psykiske lidelser og utfordrende atferd.


I postene jobber de ulike faggruppene tett sammen i vurderingen av pasientenes behandlingsbehov. Vi har fokus på pasientens mestring og funksjonsnivå, aldersforandringer og psykiske symptomer. Vi vurderer også pasientenes somatiske tilstand.  

I utredning får pasienten somatisk gjennomgang og kognitiv testing ved psykolog ved behov. Det gjøres kartlegging av symptomutvikling over tid, ergoterapeutisk kartlegging og utprøving av miljøtiltak.

I behandlingen setter vi fokus på målrettet bruk av psykologisk behandling, miljøbehandling og medikamentelle tiltak. Vi har særlig fokus på bruk av musikkterapi, god kommunikasjon blant annet med kognitive metoder og Marte Meo-videoveiledning, fysisk aktivitet, ernæring og måltid. 

Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene. Vi tilbyr også oppfølging med råd, veiledning og undervisning til personale i kommunen i etterkant av utskriving. 


Fant du det du lette etter?