HELSENORGE

Utredning Huntington

NKS Olaviken tilbyr utredning på spesialisthelsetjenestenivå for problemstillinger relatert til Huntingtons sykdom.


Hovedfokus under utredningsoppholdet:

Kartlegging av ADL-nivå/fokus på muligheten av å kunne nyttiggjøre seg pasientens ressurser gjennom riktig tilrettelegging av hverdagen («energiøkonomisering»)
Ergoterapi
Atferdsproblematikk
Ernæringssituasjon
Søvnproblematikk
Kognitiv fungering
Medikamentgjennomgang og somatisk undersøkelse
Psykisk helsetilstand

Varighet ca. 6-8 uker.
Oppfølging i etterkant av oppholdet med blant annet råd og veiledning ved behov.


Fant du det du lette etter?