HELSENORGE

Nevropsykiatrisk avdeling Huntington

Vi har erfaring med personer med Huntingtons sykdom helt tilbake til 1985. Den gang på samme avdeling som personer med demens.
I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntingtons sykdom på egen avdeling. Derfor startet vi i 1999 en egen avdeling for personer med Huntingtons sykdom. Huntington poliklinikk ble åpnet i 2007.


I dag har vi en avdeling med 9 sengeplasser.
I tillegg kan vi nå tilby utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.
Vi jobber i tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater,psykologspesialist, Marte Meo-terapeut, musikkterapeut og kokk.

For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 av de ansatte i avdelingen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket.
NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 3 sykehjemsplasser.
Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser. 3 andre kommuner har inngått avtale med oss.
Vi har personale som veileder og underviser og tar imot hospitanter. Ta kontakt for mer informasjon.


Fant du det du lette etter?