NKS Olaviken sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.

Les mer om sykehuset

NKS Olaviken sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer.

NKS Olaviken tilbyr et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling av demens/alderspsykiatriske lidelser. Virksomheten omfatter poliklinikk, ambulerende tjenester fra poliklinikk og døgnavdelinger, samt døgn/utredningsposter med totalt 21 plasser. NKS Olaviken driver også en egen spesial sykehjemsavdeling for pasienter med Huntington sykdom med driftsavtaler med ulike kommuner i landet. NKS Olaviken har rundt 145 medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse.

Som en del av spesialisthelsetjenesten arbeider vi for å tilby pasientene våre best mulig behandling. Vi legger derfor vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for primærhelsetjenesten ved undervisning og veiledning.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus ble opprettet i 1965 med formål å gi et tilbud til mennesker med demenssykdommer, og var et av de første spesialtilbudene i Norge på dette området. NKS Olaviken er pr i dag det eneste alderspsykiatriske sykehuset i Norge.

NKS Olaviken er en privat ideell virksomhet, organisert som et aksjeselskap hvor Bergen sanitetsforening er eneeier. 

Siden 2002 har NKS Olaviken hatt rammeavtale med Helse Vest RHF og med dette funksjon som sykehus/spesialisthelsetjeneste.

Sykehusets oppgaver

1. Utredning og behandling av pasienter
2. Fagutvikling, forskning og formidling
3. Utdanning av helsepersonell
4. Opplæring av pasienter og pårørende
(jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten, paragraf 3.8)
5. Sykehjem for personer med Huntington sykdom
(jfr. Lov om helsetjenesten i kommunen 1.3.6)


Visjon

NKS Olaviken – for mestring og verdighet

Strategiske hovedmål 2017-2020

Tjenestetilbud

  1. Vi skal utvikle tjenestene og samarbeidsformene, internt og eksternt, med mål om å bli naturlig førstevalg for eldre med psykiske lidelser innenfor regionen
  2. Vi skal utvikle modeller for å bringe spesialisthelsetjenester/kompetanse i størst mulig grad ut til pasientene, heller enn å flytte pasientene inn til tjenestene
  3. Vi skal implementere en kunnskapsbasert felles utrednings- og behandlingsplattform på tvers av avdelingene for å øke tjenestekvaliteten og pasientsikkerheten, samt for å optimalisere samlet ressursutnyttelse

Forskning, formidling og utvikling

  1. Vi skal prioritere og øke innsatsen for pasientnær forskning på de kliniske hovedområdene innen behandlingsprosess, mekanismer og effekt
  2. Vi skal utvikle vår modell for ekstern kompetansebygging med kurs- og undervisningspakker som kan tilbys av fagpersoner med tilknytning i klinikk, som en del av samhandling med eksterne parter
  3. Vi skal utvikle en organisasjon som er tilpasningsdyktig, fleksibel og innovativ for å møte fremtidens utfordringer

Samhandling

  1. Vi skal sikre økt grad av brukermedvirkning for pasienter og pårørende
  2. Vi skal øke internt samhandling på pasientnivå, både innen og på tvers av avdelingene
  3. Vi skal være en aktiv initiativtaker for økt samhandling med kommune og andre deler av spesialisthelsetjeneste

Tilrettelegging

  1. Vi skal sikre vår kjernevirksomhet gjennom optimal utnyttelse bruk av IKT, realisering av eiendomsareal, god personalpolitikk og bærekraftig drift.

Årsmeldinger

Klikk på den årsmeldingen nedenfor som du vil se eller laste ned.

Årsmelding 2018.pdf

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016Kontaktinformasjon

Telefon
56 15 10 00
Ved problemer med telefonlinjene på dagtid, kan du ringe mobilnr.: 93413260 til resepsjonen.
E-post
NKS Olaviken sykehus
Besøksadresse
Askvegen 150(Kart)
5306 Erdal
Telefon
56 15 10 00
mandag - fredag 08:00-15:00
E-post

Buss

​Sjekk Skyss.no og rute 485

Parkering

​Parkeringsplassen er bak sykehuset og gangavstand til inngang A

Praktisk informasjon

Informasjon ved innleggelse på sykehuset

Vi ønsker deg velkommen til NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og vil at du ved innleggelsen til utredningsoppholdet noterer deg følgende:
Ta med rikelig med tøy. Sykehuset vasker ikke pasienttøy.
Husk å ta med toalettsaker: tannkrem / tannbørste, såpe, sjampo osv.
Vi ønsker at du ikke har med deg større pengebeløp eller bankkort, men det er fint om du har med ca kr 500 til privat forbruk.
Det er viktig at du tar med briller, høreapparat, rullator eller andre personlige hjelpemidler. Vi anbefaler at det ikke medbringes barberhøvler, men at du heller tar med barbermaskin.
Hvis du røyker - ta med tobakk.
Dersom du har mottatt skjema om «min livshistorie» er det fint om du tar dette med.
Du ønskes velkommen til oss og vi håper du vil ha nytte av oppholdet!

Visitt-tider

​Visittiden er som hovedregel mellom kl 16:00 og 18:30. Vi ber om at pårørende alltid ringer på forhånd og avtaler nærmere besøkstidspunkt og lengde. Det vil av ulike årsaker kunne skje endringer som gjør at vi fra tid til annen ikke kan ta imot besøkende

WIFI - trådløst nett

​På sykehuset finnes det WIFI tilbud til pasienter og pårørende

Alderspsykiatrihttps://olaviken.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Døgnbehandling psykiatrihttps://olaviken.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling psykiatriDDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevern
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://olaviken.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykiske lidelser for voksne - pakkeforløphttps://olaviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-for-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser for voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Døgnavdelinghttps://olaviken.no/avdelinger/nks-olaviken-sykehus/dognavdelingDøgnavdeling
Kjøkkenhttps://olaviken.no/avdelinger/nks-olaviken-sykehus/kjokkenKjøkken
Poliklinikkhttps://olaviken.no/avdelinger/nks-olaviken-sykehus/poliklinikkenPoliklinikk

Fant du det du lette etter?