HELSENORGE

Allmennleger i spesialisering ALIS

Utdanning av allmennlegar skjer òg i sjukehusa. No er det lansert ein ny portal for å registrera tilgjengeleg tid for spesialistutdanning for allmennlegar - ALIS-portal.

Fant du det du lette etter?