HELSENORGE

Organisering

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. 

​Organisasjonskart

organisasjonskart 22.JPG

Ledergruppen

Janiche Buanes Heltne
Administrerende direktør

Mette Franck Johnsen
Administrasjonssjef

Minna Hynninen 
Klinikksjef

Kathe Elise Skagen  
Seksjonleder

Kate Myklebust
Seksjonsleder

Margaret Heimli
Avdelingsleder Huntingtonavdelingen

Elena Selvåg

Medisinskfaglig rådgiver


Styret

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er 100% eiet av Bergen sanitetsforening.
Det velges 5 representanter fra eier på generalforsamlingen.
Videre velges 2 representanter og 2 vararepresentanter fra ansatte til styret.

Siste generalforsamling ble avholdt 26.4.2022 og følgende ble valgt:

Frøydis Bruvik- leder

Helén Botnevik - nestleder

Guri Berg Titlestad 

Irene Nygårdssvik

Anne Helle-Valle

June Monsen- ansatt representant

Susanne Oppedal- ansatt representant

Anne Sørvig -  varaFant du det du lette etter?