Print this page
Olaviken-konferansen 2017
 

Vi inviterer til

Olaviken-konferansen 2017

Dato:18. og 19. oktober 2017
Sted: Scandic Bergen City,
Håkonsgaten 2, 5015 Bergen

Et overordnet tema for årets konferanse er «Den sårbare hjernen». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved aldersrelaterte og degenerative endringer som kan gjøre hjernen mer sårbar, og føre til en rekke kognitive, psykologiske og atferdsmessige symptomer. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Get Adobe Reader

Read file
 Lenke til program