Print this page
3. Nasjonale Marte Meo konferanse
 

Vi inviterer til 3. Nasjonale konferanse -
Marte Meo i demensomsorg, alderspsykiatri og utviklingshemning

Dato: 11.5 og 12.5.17 Sted: Scandic City Bergen

Marte Meo betyr ”av egen kraft". Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som verktøy. Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi. Metoden er en anerkjent metode innen arbeid med familier, barnehager, barnevern, skoler, habilitering og demensomsorg.

Veiledningen tar utgangspunkt i grunnelementer i funksjonsstøttende kommunikasjon og er basert på korte filmopptak av samspill med fokus på hensiktsmessig og støttende kommunikasjon.

Konferansen har som mål å presentere de ulike områdene metoden kan brukes på innen alderspsykiatri, demensomsorg og utviklingshemning. Forskning, eksempler fra praksis og ulike prosjekter danner rammene for innholdet i konferansen. Konferansen er ment som en inspirasjon på? person- og relasjonssentrert omsorg.

Get Adobe Reader

Read file
 Se program her