Print this page
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse blir nasjonalt kompetansesenter på alderspsykiatri
 

Olaviken gratulerer herved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse med nyopprettet status som Nasjonalt kompetansesenter på alderspsykiatri.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har etter flere søknader til sentrale helsemyndigheter fått i oppdrag å etablere en nasjonal kompetansesenterfunksjon for alderpsykiatri.

I en gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester, foretatt av Helse-Vest, ble deres eksisterende virksomhet vurdert og anbefalt videreført. Samtidig ble søknaden om tilsvarende oppgaver innen alderspsykiatri vurdert og anbefalt.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 forelå endelig edtak og Helse Sør-Øst la inn utvidelsen i sitt budsjett for 2012. Det betyr at Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fra og med januar 2012 vil ha en nasjonal kompetansesenterfunksjon for alderspsykiatri i tillegg til demens, funksjonshemming og aldring og utviklingshemming og aldring.

Les mer her