Print this page
OLA-SKOLEN
 

Nytt fast årlig kompetansehevende tilbud fra Olaviken.
Påmelding i kursmenyen til venstre.

OLA-SKOLEN 2018


12.11. kl 9-15 Demens og utfordrende atferd

· Sykdomslære, kommunikasjon, personsentrert omsorg og miljøterapi

13.11. kl 9-15 Angst og depresjon hos eldre

· Sykdomslære, kartlegging, behandling og miljøterapi

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.

3.12. kl 9-14.30 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)

· Basiskurs

4.12. kl 9-12 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)

· Administratorkurs


TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.


Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal

Pris: 500 kr pr dag (300 kr for TID-administrator kurs)

Påmelding/mer informasjon: Påmelding i venstremenyen på hjemmesiden.