Print this page
Olaviken-konferansen 2018
 

«Fra utredning til behandling».

Scandic Bergen City 24. - 25. oktober 2018

Et overordnet tema for årets konferanse er «Fra utredning til behandling». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved utredning, diagnostikk og behandling av alderspsykiatriske lidelser.

Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å presentere en poster av et prosjekt eller forskningsresultater på
Olaviken-konferansen?

• Send inn et sammendrag/abstract (maks. 250 ord) på e-post merket «abstract» til olaviken@olaviken.no
innen 15.9.
• Posterene vil bli utstilt under hele konferansen. I tillegg blir det korte, muntlige presentasjoner på dag 2 (25.10.)

Read file
 link til program