Print this page
For pårørende - Invitasjon til dialogmøte 5. september 2017
 

"Modellkommune for demensomsorg"

Har du erfaring som pårørende til noen med demenssykdom?
Det er et sentralt tiltak i Helsedirektoratet sin Demensplan 2020 at personer med demenssykdom og deres pårørende får systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet.
Målet med prosjekt « Modellkommune» er å utvikle bedre og mer samordnede tjenester.
Kartlegging vil være et verktøy for å få bedre kunnskap om hvilke erfaringer pårørende har gjort seg. Vi inviterer deg som har pårørendeerfaring til å bidra i kartlegginga i form av en kafèdialog.

Tid: 5.9. kl. 17.00 - 19.00
Sted: Kultursalen, Fjell rådhus

Mer informasjon:
http://www.fjell.kommune.no/demenstilbod

Get Adobe Reader

Read file
 invitasjon til pårørendemøte 5 september 2017