topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
      Wyller Samhandlingsreformen og tanker etter stortingsvalget
      Delirium - Wyller
      Eksekutive funksjoner
      Huntington bak masken
      Fysisk trening og demens
      Innleggelse på psykiatrisk avdeling
      Miljøterapi for angst og depresjon hos eldre
      Impulskontrolforstyrrelser ved Parkinson Sykdom
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Impulskontrolforstyrrelser ved Parkinson Sykdom

Aleksander Hagen Erga sitt innlegg på Olaviken-konferansen 2017.
Utskriftsvennlig versjon   


Klikk på ikon for å laste ned dokument: Get Adobe Reader

Read file
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank