topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
      Brukermedvirking og Marte Meo
      Frontotemporal Dementia
      Dealing with Trauma in dementia care
      Hvordan bruke Marte Meo i hjemmetjenesten
      Psykoser hos eldre, Kjellby
      Demensplan 2020 Herfjord
      Demensavdelinga i heimebaserte tenester
      Godkjenning fra legeforeningen
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
 
   
 
Til venstre i menyen finner du presentasjoner fra gjennomførte temadager og konferanser.

Presentasjonene vil etter 1 mnd bli flyttet til Arkiv.


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank