topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Oktober 2018:

 • Olaviken-konferansen 2018
November 2018:

 • OLA-SKOLEN 12.13. november 2018
Desember 2018:

 • OLA-SKOLEN 3.- 4. desember 2018
  • Påmelding (7/50) :
   
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: OLA-SKOLEN 3.- 4. desember 2018
     
 

OLA-SKOLEN 3.- 4. desember 2018:

 
  3.12. kl 9-14.30 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)
• Basiskurs
4.12. kl 9-12 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)
• Administratorkurs
 
     
  TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.

Man kan velge å gå på bare en av dagene. Husk å kryss av i påmeldingen hvilke dager du kommer.
Dag 2, Administrasjonskurs koster 300.-
 
     
  Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  
  Adresse: Askvegen 150, 5306 Erdal  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 03.12.2018 - 09:00-14,30  
  Til dato: 04.12.2018 - 09:00 - 12:00  
     
  Påmeldingsfrist: 08.11.2018  
  Maks. antall deltagere: 50  
     
  Priser:  
  Dag 1: 500.-  
  Dag 2: 300.-  
     
   
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank